Problem otyłości z grzyby reishi

W świetle nowych badań nad reishi, odkryto 4 nowe triterpeny które są odpowiedzialne za wpływ tych grzybów w walce z otyłością.

Już wcześniej było wiadomo, że grzyby reishi są przydatne w jej zwalczaniu, natomiast nie były znane dokładne mechanizmy, które powodowałyby spowolnienie powstawania adipocytów (komórek tłuszczowych) przez ganodermę.

Otyłość jest problemem na skalę globalną związanym z szeregiem zmian matabolicznych i rozwojem chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia i innych. Normalna równowaga metaboliczna jest utrzymywana przez złożony układ homeostazy obejmujący wiele tkanek i narządów. Tkanka tłuszczowa wcześniej była postrzegana jako wyłącznie miejsce magazynowania lipidów. Obecnie uznaje się ją za istotny element regulujący równowagę metaboliczną poprzez wydzielanie wielu hormonów. Biała tkanka tłuszczowa jest bezpośrednio zaangażowana w otyłość i związane z nim stany patologiczne. Właśnie dlatego poznanie biologii adipocytów jest niezbędne do zrozumienia podstaw molekularnych otyłości.

4 nowo odkryte trójterpeny w reishi przyczyniające się do zwalczania otyłości to:

- kwas ganodermowy A

- kwas ganodermowy B

- kwas lucydenowy N

- kwas lucydenowy A

Podsumowanie:

Ganoderma Lucidum działa w zwalczaniu otyłości dzięki działaniu 4 nowo odkrytych w nim związków triterpenów, które wywołują zahamowanie rozwoju komórek tłuszczowych i wolniejsze ich powstawanie.